Lũng Vàng Việt Nam

Đầu tư bất động sản

Chúng tôi đã dành tất cả sự nghiệp của mình như là người tham gia vào và người dẫn đạo trong thị trường bất động sản thương mại Hoa Kỳ, Đông Nam Á.

Với chuyên môn và nhiệt huyết, chúng tôi có đủ năng lực để đầu tư vào các cơ hội có giá trị gia tăng hấp dẫn trên đa dạng các loại tài sản và khu vực địa lý.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể tiếp cận nguồn vốn và các giao dịch một cách hiệu quả và tạo các giải pháp đổi mới với lợi nhuận hấp dẫn, đồng thời hạn chế nhược điểm, rủi ro. Với nền tảng kiến thức và mối quan hệ chặt chẽ với các chuyên gia xây dựng và thương mại, chúng tôi đảm bảo rằng các dự án của chúng tôi được hoàn thành theo kế hoạch và ngân sách, đảm bảo nguồn lợi nhuận.

  • Định hướng Vốn sở hữu
  • Vốn sở hữu/Nợ
  • Phạm vi đầu tư 500,000$-10,000,000$
  • Các loại tài sản văn phòng, cửa hàng bán lẻ, gia đình và khu dân cư
  • Khu vực địa lý với nhân khẩu lớn và rào cản nhập cư cao