Lũng Vàng Việt Nam

Đầu tư mạo hiểm

Như những chuyên gia công nghệ, Lũng Vàng định hướng đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực công nghệ, có thể mang lại lợi thế hoạt động lớn. Chúng tôi thành công trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng kinh doanh và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi có thể đầu tư vốn như đầu tư tài chính và tận dụng chuyên môn, hỗ trợ nâng cao lợi nhuận. Chúng tôi nhận thấy điều đó là quan trọng cho việc giữ vai trò tích cực trong đầu tư để có một viễn cảnh tốt nhất cho sự thành công.

  • Đầu tư vào giai đoạn Seed và Early Stage
  • Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ
  • Phạm vi 100,000$ - 5,000,000$
  • Đầu tư dài hạn
  • Chuyên môn về quản lý và tư vấn